Plads ledig i Luftkraft Glasstudie/ Space available at Luftkraft Glasstudie

(For english scroll below)

Det nye år bringer spændende nye muligheder og forandringer. Tillie Burden og Christina Rivett flytter deres liv og glaskarriere udenlands til henholdsvis Sverige og New Zealand ved udgangen af dette år og det er med stor glæde, at vi kan velkomme Sally Xenia Christensen til Luftkraft Glasstudie.

En værkstedsplads for en professionel arbejdende glaskunstner / keramiker bliver således ledig fra 1/1 2015. Bliv en del af Luftkraft Glasstudie sammen med Stine Bidstrup, Pernille Braun, Sally Xenia Christensen, Mette Colberg og Stine Diness.

Pakken består af ca. 8m2 privat arbejdsområde i open office stil inkl. et bord og reoler til opbevaring + fælles brug af:

-  Ovn til slumping, fusing, støbning

- formværksted til voks, gips, træ, gelflex etc

- tør mix rum med udsug

- sandblæser

- omfattende koldarbejdsværksted med bla. båndsliber, diamantsliber, sav, spindel, bor. Nyligt opdateret diamant plader, hjul, skiver etc. finanseret gennem legat fra Statens Kunstfond

- stikudtag (3-fase), seperat elmåler og plads til egen ovn

- køkken-møderum, printer/scanner

- toilet og brusebad

- fagblade

- hjemmeside og facebook side

Værkstedets beliggenhed er på en rigtig god adresse i København tæt på metro og havnebad. Det ligger på høj stueetage ( ingen oversvømmelsesproblem ved skybrud) med adgang både med godselevator og trapper. Bygningen er del af skrald og genbrugsordning i gården.

Værkstedet er opbygget med en flad struktur, hvor alle har lige leje, ansvar og stemmeret omkring nye tiltag og forbedringer.Vi har en fantastisk sparring på projekter og holder hinanden opdateret på deadlines og professionelle muligheder.

Leje 2600 kr/ måned ex. moms

Indskud i andel 7485 kr

Depositum 6 måneders leje

Overtagelsesdato 1/1 2015

Deadlne for interesse 30/11 2014

For at vise interesse bedes du kontakte os på mail@luftkraftglasstudie.dk

_____________________________

Space available in Luftkraft Glasstudie

The next year brings exciting new opportunities and changes. Tillie Burden and Christina Rivett are taking their life and career abroad to Sweden (Tillie) and New Zealand (Christina) at the end of this year and we are thrilled to welcome Sally Xenia Christensen as a new member at Luftkraft Glasstudie.

One space for a professional glass artist/ceramist will hence be available at the workshop from 1st January 2015. Join Stine Bidstrup, Pernille Braun, Sally Xenia Christensen, Mette Colberg and Stine Diness.

The package consist af an approx 8m2 private workspace in open office style incl. table and storage shelves + shared use of:

-  Kiln for casting, fusing, slumping

-  model making work area for wax, plaster, gelflex, wood etc

-  dry mixing room with dust extractor

-  sandblaster

- extensive cold workshop with belt linisher, diamond flatbed, lathe, drill, saw etc. Newly updated with new diamond wheels, disc, blades etc. funded by a grant from Danish Arts Foundation

-  power (3-phase), seperat metering and space for own kiln

-  kitchen/lunch room doubling as meetingroom, printer scanner

-  toilet, shower

-  subscriptions to leading glass magazines

-  website and facebook page

The workshop is in a very desirable Copenhagen city location close to the metro and the harbour, and is on a raised ground floor, ( no flooding issues) with goods-lift access or half a flight of stairs. The whole building is part of a waste deposit arrangement in the yard for recycling, general rubbish and hard waste.

The studio is run in an equal structure where everyine have the same costs, responsibility and an equal vote for changes and improvements. W have great sparring on projects and keep each other up to date on deadlines and opportunities.

Show and interest by contacting us on mail@luftkraftglasstudie.dk

Monthly rent 2600 kr ex moms (/VAT/GST)

Indskud/joining fee 7485 kr

deposit 6 mth rent

Take over date from 1st January 2015

Show of interest deadline 30th November

Bookmark and Share
Udgivet iChristina Rivett, Luftkraft Glasstudie, Mette Colberg, Pernille Braun, Sally Xenia Christensen, Stine Bidstrup, Stine Diness, Tillie Burden | Der er lukket for kommentarer

Glass sculpting in Turkey

Tillie Burden is participating in 10 day intensive hot glass sculpture workshop at The Glass Furnace, in Istanbul, Turkey from the 4th to the 16th of August. Instructors Karen Willenbrink and Jason Johnsen will lead the workshop with talks, demonstrations and lot’s of hands on experience. www.camocagi.org

Western Pygmy Owl- Willenbrink/Johnsen

Bookmark and Share
Udgivet iIkke kategoriseret | Der er lukket for kommentarer